Львівський медичний інститут - медична освіта, гідне майбутнє, успішна кар'єра!

Кафедра хімії

Завідувач кафедри

Пиріг Ігор Юрійович, кандидат хімічних наук, доцент – автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

Кафедра створена у 2005 році.

Професорсько-викладацький склад кафедри:

• 6  кандидатів наук, у т.ч. 3 доценти

Пиріг Ігор Юрійович – завідувач кафедри, кандидат хімічних наук, доцент 
Думанчук Наталя Ярославівна – кандидат біологічних наук 
Лема Алла Олексіївна – кандидат хімічних наук 
Сеньків Надія Павлівна – кандидат хімічних наук, доцент 
Фартушок Надія Володимирівна – кандидат хімічних наук, доцент
Ткачук Любов Іванівна – кандидат хімічних наук

 

 

Навчально-методична робота

На кафедрі проходять підготовку з хімічних дисциплін студенти  І-ІІІ курсів інституту (спеціальності: 7.110101 – лікувальна справа, 7.110106 -  стоматологія, 7.110201 – фармація), з 2010 р. навчання усіх факультетів проводиться за кредитно-трансферною системою у відповідності до навчальних планів.

Кафедра здійснює викладання наступних дисциплін:

Медична хімія (І курс медичного та стоматологічного факультетів)
Біологічна та біоорганічна хімія (І – ІІ курси медичного та стоматологічного факультетів)
Неорганічна хімія (І курс фармацевтичного факультету, денна форма навчання і ІІ курс фармацевтичного факультету, заочна форма 4,5 та 5,5 років навчання)
Органічна хімія  (ІІ курс фармацевтичного факультету, денна форма навчання і  ІІІ курс фармацевтичного факультету, заочна форма 4,5 та 5,5 років навчання)
Аналітична хімія (ІІ курс фармацевтичного факультету, денна форма навчання і ІІІ курс фармацевтичного факультету, заочна форма 4,5 та 5,5 років навчання)
Фізична та колоїдна хімія (ІІ курс фармацевтичного факультету, денна форма навчання і ІІІ курс фармацевтичного факультету, заочна форма 4,5 та 5,5 років навчання)
Фізичні методи аналізу та метрологія (ІІ курс фармацевтичного факультету, денна форма навчання і ІІІ курс фармацевтичного факультету, заочна форма 4,5 та 5,5 років навчання)
Біологічна хімія (ІІІ курс фармацевтичного факультету, денна форма навчання і заочна форма 4,5 та 5,5 років навчання)

Пріоритетними завданнями кафедри у цій ділянці роботи є підвищення якості навчального процесу, забезпечення його навчально-методичними комплексами відповідно до вимог кредитно-трансферної системи, освоєння інноваційних методик навчання. Усі практичні та лабораторні заняття забезпечені необхідними методичними матеріалами та реактивами, а також матеріалами для самостійної позааудиторної роботи студентів.        

Наукова робота:

Основні напрями наукових досліджень:
• рідинне окиснення ненасичених вуглеводнів;
• системний вплив злоякісних пухлин та ендогенної інтоксикації на організм людини;
• основи процесів одержання алкілакрилових мономерів;
• хіміко-токсикологічні дослідження лікарських засобів з групи антидепресантів
• дослідження структури і функціонування бактеріопланктону у водних об’єктах за умов різноманітного антропогенного впливу.

З 2004 року співробітники кафедри видали понад 250 наукових та навчально-методичних праць, постійно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, симпозіумах та з’їздах.

Основні публікації

Підручники та посібники:

• Пиріг І.Ю., Трач Ю.Б. Окремі розділи хімії. Навчальний посібник для студентів дистанційної форми навчання. – Львів : НУ “Львівська політехніка”, 2004. – 197с .
• Бойків Д.П., Бондарчук Т.І., Макаренко Т.М., Фартушок Н.В. та ін. Біологічна хімія. Тести на ситуаційні задачі / За ред. О.Я. Склярова. - Львів: Світ, 2006.- 271с.
• Пиріг І.Ю.,  Маршалок Г.О. Посібник з біоорганічної хімії  для студентів медичного факультету Львів: В-во ЛМІ  2007. – 232 с Бойків Д.П., Бондарчук Т.І., Макаренко Т.М., Фартушок Н.В. та ін. Практикум з клінічної біохімії. За ред. д-ра мед. наук, проф. О.Я. Склярова – Львів : 2006.- 220 с.
• Скляров О.Я., Фартушок Н.В., Сойка Л.Д., Смачило І.С. Біологічна хімія з біологічними методами дослідження.  - Київ : Медицина, 2009. – 352 с.
• Пиріг І.Ю.,  Маршалок Г.О. Посібник з біоорганічної хімії  для студентів стоматологічного факультету Львів: В-во ЛМІ  2009. – 235 с .
• Бондарчук Т.І., Гринчишин. Н. М., Фартушок Н.В. та ін. Збірник тестів і   ситуаційних задач. Біологічна хімія. К.: Медицина, 2010. – 360 с..
• Пиріг І.Ю.,  Сеньків Н.П.,  Маршалок Г.О. Посібник з медичної хімії  для студентів  медичного факультету - Львів: В-во ЛМІ  2010. – 172с .

Наукові праці:

Stan antymikrobowego immunitetu u chorych na grype, które mieszkają w ekologiczny niesprzyjających warunkach / Тарасюк О.О., Шишка Г.В., Йордан А.М., Мота Б.Є., Черній М.О. // Materialy X Konferencyji Naukowo - zkoleniowej ["Otorynolaryngologia"], (Łódź, 8 - 9 marca 2012 r.) - Łódź, 2012. – S. 68 – 69. 
M.M. Yatsyshyn, O.V. Reshetnyak, N.Ya. Dumanchuk, Yu.O. Kulyk, N.V. Fartushok, Yu.V. Stadnyk Hybrid mineral - polymeric composite materials on the basis of the polyaniline and glayconite – silica. Chemistry & Chemical Tech-nology. – 2013 - № 4. - P.441 – 444
Закономірності активування каталізатора Мо2В в реакції епоксидування октену-1 трет-бутилгідропероксидом / М.В.Никипанчук, З.М.Комаренська, М.О.Черній // Кинетика и катализ. – 2013. - № 2. – С. 48-58.
Герцик О.М., Кобуз М.О., Бойчишин Л.М., Сеньків Н.П., Малічин О.М. Стійкість аморфних сплавів на основі алюмінію у присутності органічних кислот.«Актуальні проблеми медицини,фармаці та біології», 7/2014, с. 55-68.
Об активации катализаторов Мо2В и МоВ в реакции эпоксидирования октена-1 трет-бутилгдропероксидом / Никипанчук М.В., Комаренская З.М., Черний М.О. // Кинетика и катализ. – 2014. – том. 55. - № 2. – С. 221-225.
Фартушок Н.В. та ін. авт. Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту “Крок 1” Загальна лікарська підготовка. МОЗ України. Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки “Медицина” і “Фармація”. К.: 2014, 20 с. 
Oksana Hertsyk, Tetiana Pereverzieva, Myroslava Kovbur, Lidia Bojchysyn, Nadija Senkiv. «Physico-chemical properties of the amorphous based on ferrum after low temperature treatment» Львів 2014., праці НТШ, серія Хімія і біохімія.
Irina Kostiv, Olga Marshalok, Galyna Marshalok, Igor Pyrig. Effect of the reactants molar ratio on the kinetics of the reaction to obtain 2-hydrohyethyl-1,3,4-trimethyl-cyclohex-3-encarboxylate // Chemistry and Chemical Technology. – 2015. – Vol. 9. – № 3. – 277-280 p.

Виховна  робота

Кафедра проводить виховну роботу згідно з планами  своєї роботи та бере активну участь в загальноінститутських заходах.

Положення про кафедру хімії ТзОВ "Львівський медичний інститут" завантажити


З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами