Львівський медичний інститут - медична освіта, гідне майбутнє, успішна кар'єра!

Клінічні бази

Онищук Юлія Петрівна

тел.: (032) 239-37-10

Завідувач відділом практики, викладач вищої категорії і викладач-методист, Відмінник освіти України, кавалер ордена «За розбудову освіти України», нагороджена грамотами Львівської обласної Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, грамотами Асоціації приватних закладів України, грамотами Головного управління охорони здоров’я ЛОДА України. Автор численних наукових праць.

Клінічні бази ТзОВ “Львівський медичний інститут”.Організація навчальної, навчально-виробничої та виробничої практики студентів.

Навчальна,навчально-виробнича та  виробнича практика студентів ТзОВ  “Львівський медичний інститут” організована згідно чинної директивної  бази:
Постанова № 161 МОН України  від 02.06.93р.
Накази МОЗ України: № 93  від 08.04.93р. № 179 від 03.10.95р.
Положення МОЗ України № 690 від 07.12.2005р.
Постанови місцевих органів влади:
Ухвала Львівської міськради від 07.06.2007р.
Наказ ГУОЗ ЛОДА № 296 від 21.04.2008р. та інші.

Для належної організації навчального процесу на клінічних базах Львівським медичним інститутом укладено договори з обласними, міськими та районними лікувально-профілактичними, стоматологічними, фармацевтичними та аптечними установами  м.Львова. Серед них: багатопрофільні лікарні, державні регіональні лікувально-діагностичні центри, клінічні диспансери різного профілю, дитячі клінічні лікарні, пологові будинки, стоматологічні поліклініки, науково-дослідні інститути, фармацевтичні виробництва та контрольно-аналітичні лабораторії, ботанічні сади, офтальмологічні та косметологічні клініки. Крім того, налагоджена тісна співпраця з медичними установами недержавної форми власності різних напрямків та спеціалізації, котрі є потужним доповненням до основної клінічної бази.

 Практична база лікувально–профілактичних установ повністю забезпечує виконання навчальних планів та програм згідно сучасних вимог.

Організація навчальної, навчально-виробничої та виробничої практики проводиться в інституті відділом практики згідно затвердженого графіку у відповідності з  чинними навчальними планами. В повному обсязі складено методичне забезпечення всіх видів практики. Студенти одержують методичні вказівки та  рекомендації, де представлено  програму практики, об’єм необхідних знань, практичних навичок і вмінь, форму звітної документації, перелік питань до модульного контролю та  диференційованого заліку, питання і список літератури для самостійної роботи. Відділ практики забезпечує керівництво практикою студентів на всіх практичних базах інституту. Керівники практики - викладачі профільних дисциплін - приділяють значну увагу виконанню програм практики,надають студентам необхідну методичну допомогу. Проводиться співбесіда зі студентами стосовно вражень про практику, визначаються зауваження та пропозиції.

Так, в грудні 2014 та в січні 2015 року успішно відпрацювали виробничу лікарську практику з терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань студенти IІІ курсу, з хірургічної та терапевтичної стоматології та зі стоматології дитячого віку студенти відповідно IV та  V курсів стоматологічного факультету. Студенти пройшли практику на клінічних базах Львівської обласної клінічної лікарні,1-ї, 3-ї та 4-ї міських стоматологічних поліклінік і приватних стоматологічних установ.

Студенти IV та V курсів медичного факультету в грудні 2014р. та в січні 2015 р. успішно відпрацювали виробничу лікарську практику відповідно у відділеннях стаціонару ( IV курс) та в обсязі обов’язків дільничого лікаря поліклініки ( V курс ) на клінічних базах Львівської обласної клінічної лікарні, Комунальної Львівської міської дитячої клінічної лікарні, Міського комунального клінічного пологового будинку №1 та Комунальної 3-ї міської клінічної лікарні.

Навчальна, навчально-виробнича та  виробнича практика студентів згідно сучасних вимог Болонського процесу триває впродовж цілого навчального року. Так, з лютого 2015 р. до пропедевтичної  практики з аптечної технології ліків приступили студенти І курсу фармацевтичного факультету денної форми навчання. Студенти ІІ та ІІІ курсу медичного  факультету успішно проходять  виробничу практику відповідно: з догляду за хворими  та сестринську практику на клінічних базах Військово–медичного клінічного центру Західного регіону ( клініка амбулаторно-поліклінічної допомоги ), комунальних 5-ї та 8-ї міських клінічних лікарень. З квітня - травня  2015 р. розпочнуть найгарнішу та найприємнішу в естетичному значенні практику студенти ІІ та ІІІ курсів фармацевтичного факультету денної форми навчання. На теренах ботанічних садів  Львівського національного лісотехнічного університету України, Львівського національного університету ім. І.Франка та Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького майбутні фармацевти пізнаватимуть таємниці  фармацевтичної  ботаніки та фармакогнозії.

Керують практикою студентів провідні фахівці практичних баз та викладачі Львівського медінституту.

Положення про проведення практики студентів ТзОВ "Львівський медичний інститут" завантажити

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами