Львівський медичний інститут - медична освіта, гідне майбутнє, успішна кар'єра!

Шановний абітурієнте! Приймальна комісія розпочинає роботу 10 липня з 10:00 до 17:00 (перерва з 13:00 до 14:00), чекаємо на тебе!

Timer Agency Template

Кафедра терапевтичної стоматології

Завідувач кафедри

Різник Світлана Степанівна, кандидат медичних наук, доцент.

Професорсько-викладацький склад кафедри:

●  3  кандидати медичних наук
●  1  доцент
●  3  асистенти

Різник Світлана Степанівна – кандидат медичних наук, доцент
Кордис Марія Степанівна – кандидат медичних наук
Пиндус Володимир Богданович – кандидат медичних наук
Лопушинська Оксана Юріївна
Маланяк Богдан Русланович
Стасюк Зоряна Ігорівна  

 

 

Навчально-методична робота

Пріоритетним напрямком у роботі кафедри є постійне вдосконалення форм та   методів викладання за кредитно-модульною системою організації навчання,створення  умов для оволодіння практичними навичками та уміннями,покращення матеріального забезпечення  навчального  процесу. Практичні заняття проводяться у відповідно обладнаних  стоматологічних кабінетах.

Кафедра здійснює викладання наступних дисциплін:

Пропедевтика терапевтичної стоматології ( ІІ курс стоматологічного факультету)
Терапевтична стоматологія:
●    Одонтопатії (ІІІ курс)
●    Пародонтологія (ІV курс)
●    Хвороби слизової оболонки порожнини рота (V курс) 
Сучасні реставраційні технології (V курс)      

Наукова робота:

● дослідження функціонального стану судин пародонту у хворих на генералізований парадонтит;
● клініка пародонти ту у хворих на цукровий діабет;
● застосування медикаментозних засобів у комплексному лікуванні хворих на генералізований   пародонтит.

Основні публікації

Підручники та посібники:
Гриник Б.С.  Дерматостоматити. Монографія. Львів,2001 – 135с. ( у співавтор.)
Гриник Б.С.  Стоматологічні  інструменти.  Монографія.Львів,2004-151с. (у співавтор.)
Гриник Б.С.  Є.В.Гоцко –Декан, вчений, учитель. Монографія.Львів,2008-125с.(у співавтор.)
Гриник Б.С. Латинська мова та медична термінологія. Навчальний посібник для студентів стоматологічного факультету вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації. Львів, 2014. – с. 310. (у співавтор.)
Наукові   праці.
Різник Ю.Б., Гриновець В.С., Гриник Б.С. «Діабетичні ангіопатії пародонта» «Матеріали науково-практичної    конференції з міжнародною участю.»2006. Тернопіль.с.117-118
Різник Ю.Б., Гриник Б.С., Кордис М.С. «Особливості клінічного перебігу і лікування пародонтиту у хворих на цукровий діабет». Матеріали ХІ конгресу  Світової федерації Українських лікарських товариств. Полтава 2006р.с.197.
Різник Ю.Б., Гриник Б.С. «Мікроциркуляторні порушення в тканинах пародонту у хворих на цукровий діабет». Матеріали конференції «Здобутки клінічної і експериментальної медицини».2007. Тернопіль. с.172.
Різник Ю.Б., Кордис М.С.  «Порушення гемомікроциркуляції тканин пародонта у хворих на генералізований пародонтит». Тези доповідей ХІІ Конгресу СФУЛТ.2008р.Івано-Франківськ-Чикаго.с.428-429
РізникЮ.Б., Гриник Б.С. «Ефективність застосування мексидолу в комплексному лікуванні хворих на генералізований парадонтит.»  Матеріали ІІІ(Х) з»їзду Асоціації стоматологів України .2008р. Полтава. с.235-236.
Різник Ю.Б., Кордис М.С. «Застосування остеотропних засобів у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит.» Збірник «Стоматологічні новини»,випуск 8. 2008р. Львів.
Різник Ю.Б., Кордис М.С. «Значення судинних порушень у розвитку і перебігу генералізованого парадонтиту.» Тези ювілейної міжнародної науково-практичної конференції «Стоматологія – вчора, сьогодні,завтра, перспективні напрямки розвитку» 2009.Івано-Франківськ.с.52-53. 
Гриник Б.С., Різник С.С., Кордис М.С. Методичні вказівки для викладачів з терапевтичної стоматології. Модуль 4 «Хвороби слизової оболонки порожнини рота». Змістовий модуль № 10 «Інфекційні захворювання». Львів, 2014. – 134 с.
Пилипів О.Г., Гриник Б.С., Пилипів Л.І. Латинська мова та медична термінологія. Навчальний посібник для студентів стоматологічного факультету вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації. Львів, 2014. – 310 с.
Кордис М.С., Гриник Б.С., Кордис О.Б. Використання Vector-системи для професійної гігієни в пародонтології. Збірник наукових праць «Феномен людини здоровий спосіб життя». Львів. Випуск 28 (94), 2014. – с. 19-21.
Кордис М.С., Гриник Б.С., Кордис О.Б. Застосування ультразвукового апарату Vector та антимікробного препарату паросін при лікуванні захворювань пародонту. Науково-практичний журнал «Актуальні проблеми медицини, фармації та біології». ЛМІ, Львів. Випуск 7/2014.
Кордис М.С., Гриник Б.С. Ефективність застосування антимікробного препарату гівалекс та орального антисептика лісобакт в комплексному лікуванні гінгівіту та пародонтиту. Збірник наукових праць «Феномен людини здоровий спосіб життя». Львів, 2014.

Різник С.С., Різник Ю.Б. Клінічні аспекти застосування корвітину в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту. Науково-практичний журнал «Актуальні проблеми медицини, фармації та біології». ЛМІ, Львів. Випуск 7/2014.
Різник Ю.Б., Різник С.С. Корекція дисфункції ендотелію судин мікроциркуляторного русла пародонту в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит. Журнал «Современная стоматология», № 4, 2014. – с. 26-29.

Навчально-методичні праці:

Пиндус В.Б. Методичні вказівки до практичних занять з пропедевтики терапевтичної стоматології для студентів ІІ курсу (3 семестр). Львів, 2013. – с. 61. 
Пиндус В.Б. Методичні вказівки до практичних занять з пропедевтики терапевтичної стоматології для студентів ІІ курсу (4 семестр). Львів, 2013. – с. 81. 
Гриник Б.С., Кордис М.С., Стасюк З.І. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Терапевтична стоматологія” для студентів ІІІ курсу (5 семестр) стоматологічного факультету. Частина 1. Львів, 2012. – с. 94.
Гриник Б.С., Кордис М.С., Стасюк З.І. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Терапевтична стоматологія” для студентів ІІІ курсу (5 семестр) стоматологічного факультету. Частина 2. Львів, 2012. – с. 123.
Різник С.С., Лопушинська О.Ю., Пиндус В.Б. Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології з розділу „Пародонтологія” для студентів ІV курсу (7 семестр). Львів, 2013. – с. 112. 
Гриник Б.С., Стасюк З.І., Кордис М.С. Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів ІІІ курсу (6 семестр) стоматологічного факультету. Частина 1. Львів, 2013. – с. 80.
Гриник Б.С., Стасюк З.І., Кордис М.С. Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів ІІІ курсу (6 семестр) стоматологічного факультету. Частина 2. Львів, 2013. – с. 61.
Різник С.С., Гриник Б.С., Лопушинська О.Ю. Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології з розділу „Пародонтологія” для студентів ІV курсу (8 семестр). Львів, 2013. – с. 122. 
Гриник Б.С., Різник С.С., Лопушинська О.Ю. Методичні вказівки до виробничої лікарської практики з терапевтичної стоматології для студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету. Спеціальність 7.12010005 «Стоматологія». Львів, 2013. – с. 18.
Гриник Б.С. Методичні вказівки до виробничої практики з терапевтичної стоматології для студентів ІV курсу стоматологічного факультету. Львів, 2013. – с.19. 
Гриник Б.С., Різник С.С., Кордис М.С. Алгоритм практичних навиків з терапевтичної стоматології до практично-орієнтованого державного іспиту. Львів, 2013. – с. 74. 
Гриник Б.С., Різник С.С., Кордис М.С. Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів V курсу (9 семестр). Частина 1. Львів, 2013. – с. 117.
Гриник Б.С., Різник С.С., Кордис М.С., Пиндус В.Б. Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів V курсу (9 семестр). Частина 2. Львів, 2013. – с. 81.
Гриник Б.С., Різник С.С., Кордис М.С., Лопушинська О.Ю. Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів V курсу (9 семестр). Частина 3. Львів, 2013. – с. 61.
Різник С.С., Кордис М.С., Стасюк З.І., Кіндій І.Л. Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів V курсу. Частина 4. Львів, 2013. – с. 93.
Гриник Б.С., Різник С.С., Кордис М.С. Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів стоматологічного факультету. Модуль 4 «Хвороби слизової оболонки порожнини рота». Частина 1. Львів, 2013. – с. 117. 
Гриник Б.С., Різник С.С., Кордис М.С. , Лопушинська О.Ю. Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів стоматологічного факультету. Модуль 4 «Хвороби слизової оболонки порожнини рота». Частина 2. Львів, 2013. – с. 81.
Гриник Б.С., Різник С.С., Кордис М.С., Пиндус В.Б. Методичні вказ івки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів стоматологічного факультету. Модуль 4 «Хвороби слизової оболонки порожнини рота». Частина 3. Львів, 2013. – с. 61. 
Різник С.С., Кордис М.С., Стасюк З.І., Кіндій І.Л. Методичні вказівки до практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів стоматологічного факультету. Модуль 4 «Хвороби слизової оболонки порожнини рота». Частина 4. Львів, 2013. – с. 93. 
Гриник Б.С., Різник С.С., Кордис М.С. Методичні вказівки для викладачів з терапевтичної стоматології. модуль 4 «Хвороби слизової оболонки порожнини рота». Змістовий модуль №10 «Інфекційні захворювання». Львів, 2014. – с. 91.

Виховна  робота

Кафедра проводить виховну роботу згідно з планами  своєї роботи та бере активну участь в загальноінститутських заходах.

Положення про кафедру хімії ТзОВ "Львівський медичний інститут" (завантажити)

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами