Львівський медичний інститут - медична освіта, гідне майбутнє, успішна кар'єра!

Правила прийому.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти
(вступних екзаменів)
ТзОВ «Львівський медичний інститут»

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти:

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (магістра медичного спрямування)

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Мінімальна
кількість балів для
допуску до участі в
конкурсі або
зарахування на
навчання поза конкурсом*

Назва

Код

Квота пільгових категорій

Медицина

222

0

1.Українська мова та література

100

2. Біологія

150

3. Хімія або математика

150

Стоматологія

221

0

1.Українська мова та література

100

2. Біологія

150

3. Хімія або математика

150

Фармація, промислова фармація

226

0

1.Українська мова та література

100

2. Біологія

100

3. Хімія або математика

100


*Конкурсний бал для вступу на спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» становить не менше 130 балів  

Для небюджетних конкурсних пропозицій Львівського медичного інституту:

Перелік конкурсних предметів (іспитів), що визначені ТзОВ «Львівський медичний інститут»

 

Молодший спеціаліст

Бакалавр, спеціаліст, магістр

Перший конкурсний предмет

Українська мова і література

Іноземна мова

Другий конкурсний предмет

Біологія

Біологія

Третій конкурсний предмет

Хімія

Хімія


Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови - дійсним сертифікатом Test Da F(не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови - дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.


Правила прийому до ТзОВ "Львівський медичний інститут" у 2019 р. завантажити

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами