Львівський медичний інститут - медична освіта, гідне майбутнє, успішна кар'єра!

Шановний абітурієнте! Приймальна комісія розпочинає роботу 10 липня з 10:00 до 17:00 (перерва з 13:00 до 14:00), чекаємо на тебе!

Timer Agency Template

Кафедра гігієни та соціальної медицини, економіки та ООЗ з курсом охорони праці та БЖД

Завідувач кафедри

Яхно Григорій Григорович, кандидат медичних наук, доцент.

Кафедра створена у 2005 році.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ:
Teaching staff of the department:

1 доктор медичних наук, професор
1 Doctor of Medical Sciences (Ph. D.), Professor
3 кандидати наук, у тому числі 3 доценти
3 Doctors (Candidates) of Sciences (Ph. D.), including 3 Associate Professors
5 асистентів
5 Assistants

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ
Staff of the Department

Головацька Жанна Євгенівна – асистент кафедри
Zhanna Holovatska – assistant of the department

Грицан Валентина Ігорівна – асистент кафедри
Valentyna Hrytsan - assistant of the department

Маненко Алек Костянтинович – доктор медичних наук, професор 
Alek Manenko – Doctor of Medical Sciences (Ph. D.), Professor

Олійник Петро Володимирович – кандидат фармацевтичних наук, доцент
Petro Oliinyk – Doctor of Pharmaceutical Sciences (Ph. D.), Associate Professor

Онищук Юлія Петрівна – асистент кафедри
Yuliia Onyshchuk – assistant of the department

Пазичук Ольга Олександрівна – асистент кафедри
Olha Pazychuk – assistant of the department

Чаплик Віктор Васильович – кандидат медичних наук, доцент
Viktor Chaplyk – Doctor of Medical Sciences (Ph. D.), Associate Professor

Горбачова Олена Сергіївна – асистент кафедри
Olena Gorbacheva - assistant of the department

Навчально-методична робота

На кафедрі проходять навчання з санітарно-гігієнічних дисциплін, соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я студенти І-V курсів фармацевтичного, стоматологічного факультетів, І-VІ курсів медичного факультету; безпеки життєдіяльності (І-ІІ курси медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів; основ екології (І курс фармацевтичного факультету); основ охорони праці в галузі (V курс фармацевтичного факультету).

Кафедра здійснює викладання наступних дисциплін:

Безпека життєдіяльності (І курс фармацевтичного факультету, І курс стоматологічного факультету)
Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці (ІІ курс медичного факультету)
Економіка охорони здоров’я. Маркетинг і менеджмент у стоматології (V курс стоматологічного факультету)
Гігієна та екологія (ІІІ і VI курс медичного факультету, ІІ і ІІІ курс стоматологічного факультету)
Гігієна у фармації (ІІІ курс фармацевтичного факультету)
Основи екології (І курс фармацевтичного факультету)
Охорона праці в галузі (V курс фармацевтичного факультету)
Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (ІІІ курс стоматологічного факультету, IV-V курси медичного факультету)
Економіка охорони здоров’я (VІ курс медичного факультету) 
Медицина надзвичайних станів (ІІ курс медичного факультету)
Екстремальна медицина (ІІІ курс фармацевтичний факультет)
Історія медицини (І курс медичного та І курс стоматологічного факультетів)
Історія медицини та фармації (І курс фармацевтичного факультету)
Біостатистика (ІV курс медичного факультету)   

Наукова робота:

Основні напрями наукових досліджень:
• дослідження у галузі гігієни та екології, у тому числі гігієнічного нормування шкідливих хімічних речовин (важких металів, пестицидів) та їх комбінацій в об’єктах навколишнього середовища
За останні 3 роки співробітники кафедри за результатами досліджень опублікували 17 наукових статей, керували кандидатськими дисертаціями. Наукові праці та розробки співробітників кафедри:
- Патент на винахід (Пат. 41404 Україна, МПК А62С 13/00, А62D 1/00. Застосування екологічного сорбенту глауконіту як засобу пожежогасіння / Бейзим І.А., Дмитровський С.Ю., Маненко А.К., Мудра І.Г., Козуб Ю.Б., Федоришин Ю.І., Наконечний М.В.; замовник і патентовласник Бейзим І.А., Дмитровський С.Ю., Маненко А.К., Мудра І.Г., Козуб Ю.Б., Федоришин Ю.І., Наконечний М.В. – № 200813221 ; заявл. 14.11.08 ; опубл. 25.05.09, Бюл. № 10.
- 19 висновків державно-санітарної експертизи) ДСЕЕ щодо вибору земельних ділянок під будівництво,98 висновків ВСУУ на відповідність об’єктів вимогам санітарного законодавства (для ліцензування чи провадження окремих видів діяльності, 35 висновків щодо об’єктів поводження з відходами;
- 26 експлуатаційних дозволів для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів.

Основні публікації

• Еколого-гігієнічна оцінка викидів від автотранспорту на території Шацького природного національного парку Волинської області / Станкевич В., Маненко А., Степанов О. та ін. // Гігієна населених місць. – Київ, 2013. – Вип. 60. – С. 120-125.
• Гігієно-екологічна оцінка причин появи неприємних запахів у м. Львові / Маненко А.К. та ін. // “Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології гігієни та туберкульозу“ : матеріали науково–практичної щорічної 10-ої конф., Львів, травень 2013. ДУ "Львівський НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України" МОЗ України. – Львів, 2013. – Вип. 10. – С. 197-200.
• Гігієнічна оцінка проекту коригування генплану міста-курорту Трускавець / Маненко А.К. та ін. // Довкілля та здоров’я : матеріали науково-практичної конференції. – Тернопіль, 25-26 квітня 2013 р. – С. 116-117.
• Оцінка ефективності застосування препаратів на основі "прозерів" для нормалізації показників мукозального імунітету у хворих на грип та ГРВІ в умовах антропотехногенного забруднення довкілля / Тарасюк О.О., Шишка Г.В., Черній М.О., Сидор Л.М. та ін. // “Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології гігієни та туберкульозу“ : матеріали науково–практичної щорічної 10-ої конф., Львів, травень 2013. ДУ "Львівський НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України" МОЗ України. – Львів, 2013. – Вип. 10. – С. 57−60.
• Стан атмосферного повітря як ризик−фактор для розвитку ускладнень бактеріальної етіології у хворих на грип та ГРВІ / Тарасюк О.О., Шишка Г.В., Сидор Л.М., Черній М.О. та ін. // “Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології гігієни та туберкульозу“ : матеріали науково–практичної щорічної 10-ої конф., Львів, травень 2013. ДУ "Львівський НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України"МОЗ України. – Львів, 2013. – Вип. 10. – С. 151−154. 
• Закономірності активування каталізатора Мо2В в реакції епоксидування октену-1 трет-бутилгідропероксидом / М.В.Никипанчук, З.М.Комаренська, М.О.Черній // Кинетика и катализ. – 2013. - № 2. – С. 48-58.
• Об активации катализаторов Мо2В и МоВ в реакции эпоксидирования октена-1 трет-бутилгдропероксидом / Никипанчук М.В., Комаренская З.М., Черний М.О. // Кинетика и катализ. – 2014. – том. 55. - № 2. – С. 221-225.
• Гігієнічна і радіологічна оцінка дозованих меж радіоактивних цезію і стронцію до і після сорбції екосорбентом глауконітолітом / Хоп’як Н., Омельчук С., Маненко А. та ін. // Гігієна населених місць. – Київ, 2014. – Вип. 63. – С. 106-110.
• Особливості лікування порфирії, ускладненої гострою нирковою недостатністю / Чаплик В.В. // The Europian Scientific and Practical Congress «Global Scientific Unity 2014», 26-27 september 2014. – Vol. 2 . - Prague (Czech Republic). – Р. 210-214.
• Рання діагностика гострої ниркової недостатності / Чаплик В.В. // XV Конгрес Світової федерації українських лікарських товариств. – Чернівці, 2014. – С. 215.
• Assessment of glaukonite adsorption properties to mercuri (II) ions / Natalia Khopyak, Alek Manenko et. al. // Globalizaja I regionalizacja w ochronie szodowiska. – Gdansk. - 2014. – S. 217-233.
• Санітарно-гігієнічні та екологічні питання реконструкції пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення “Парк-курорту” м. Моршин / Степанов О.К., Янко Н.В., Маненко А.К. // Гігієна населених місць. – Київ, 2014. – Вип. 64. – С. 3-9.
• Гігієнічні, екологічні і економічні особливості технологічного регламенту на підкислення свинячої гноївки сірчаною кислотою в резервуарах (відстійниках) для зберігання гною данської фірми “Harsoe” / Хоп’як Н., Омельчук С., Маненко А. та ін. // Гігієна населених місць. – Київ, 2014. – Вип. 64. – С. 114-121.
• Санітарно-гігієнічна, екологічна і економічна оцінка гумінового органо-мінерального добрива курячий послід + глауконітоліт / Хоп’як Н., Омельчук С., Маненко А. та ін. // Гігієна населених місць. – Київ, 2014. – Вип. 63. – С. 105-113.
• Еколого-гігієнічна та економічна ефективність застосування глауконітоліту як сорбенту і солюбілізатора (емульгатора) нафтовідходів, а також коагулянту намулів очисних каналізаційних споруд / Хоп’як Н., Омельчук С., Маненко А. та ін. // Гігієна населених місць. – Київ, 2014. – Вип. 63. – С. 340-346.
• Індукція інтерфероноутворення при комбінованому застосуванні деяких вітчизняних препаратів / Козловський М.М., Рогочий Є.Г., Соронович І.І., Головацька Ж.Є. // “Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології гігієни та туберкульозу“ : матеріали науково–практичної конф., Львів, травень 2015. ДУ "Львівський НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України"МОЗ України. – Львів, 2015. – Вип. 12. – С. 66-69.
• Закономірності активування каталізатора у реакції окиснення октену-1 трет-бутилгідропероксидом / Комаренська З.М., Черній М.О. // Збірник наукових праць. П’ятнадцята наукова конференція “Львівські хімічні читання-2015”, Львів, 24-26 травня 2015, Ф54.

Підручники та посібники:

• Цивільний захист : підручник для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації / Олійник П.В., Омельчук С.Т., Чаплик В.В. та ін. // Вінниця: “Нова Книга”, 2013. – 328 с.
• Чаплик В.В., Олійник П.В. Медицина надзвичайних ситуацій. Підручник: Нова книга, 2011. - 350 с.
• Чаплик В.В., Олійник П.В. Медицина надзвичайних ситуацій: Збірник законодавчих і нормативних актів: навч. пос. — К.: Медицина, 2010. — 376 с.
• Олійник П.В., Калинюк Т.Г. Екстремальна медицина: Організація роботи аптек в умовах надзвичайних ситуацій: Підручник / за ред. Т.Г. Калинюка. — К.: Медицина, 2010. — 448 с.

Виховна  робота

Кафедра проводить виховну роботу згідно з планами своєї роботи та бере активну участь в загальноінститутських заходах.

Положення про кафедру гігієни, соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров'я з курсом охорони праці та безпеки життєдіяльності ТзОВ "Львівський медичний інститут"(завантажити).

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами