Львівський медичний інститут - медична освіта, гідне майбутнє, успішна кар'єра!

Timer Agency Template

Кафедра дитячих хвороб

Завідувач кафедри

Данилишин Надія Іванівна – завідувач кафедри, кандидат медичних наук, доцент.

Професорсько-викладацький склад кафедри:

• 3 кандидати медичних наук, 3 доценти 

Данилишин Надія Іванівна – завідувач кафедри, кандидат медичних наук, доцент
Весклярова Уляна Павлівна 
Сидурко Мирослава Мирославівна
Галун Микола Михайлович – кандидат медичних наук, доцент
Мавко Мирослава Василівна
Будай Ольга Степанівна
Серафин Ю.Я.- кандидат медичних наук, доцент

 

 

 

 

Навчально-методична робота

Відповідно до навчального плану кафедра проводить викладання  пропедевтики педіатрії, дитячих хвороб (в тому числі інфекційних) на факультетах зі спеціальностей: 7.12010001 - лікувальна справа, 7.12010005 - стоматологія. Крім того, проводиться викладання фітотерапії. 
Пропедевтика педіатрії – 3-й курс медичного факультету
Педіатрія (з дитячими інфекціями) - 4-5-й курси медичного факультету
Педіатрія, дитячі інфекції - 6-й курс медичного факультету
Дитячі хвороби - 4-й курс стоматологічного факультету
Фітотерапія - 4-й курс медичного і стоматологічного факультету
Сестринська практика - 3-й курс медичного факультету
Організація навчального процесу на медичному факультеті здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського  процесу. Пріоритетними завданнями кафедри є допомогти студентам оволодіти методикою об’єктивного клінічного обстеження, навчити обґрунтувати потребу певних лабораторних та інструментальних обстежень у конкретному випадку та тлумачити дані об’єктивного і лабораторно-інструментального обстеження, навчити надавати дітям невідкладну медичну допомогу, проводити реабілітаційні заходи, працювати з джерелами інформації. Найважливішим завданням кафедри є формування у студентів клінічного світогляду і мислення.     

Наукова робота:

Основний напрямок наукових досліджень - диференційна діагностика неспецифічних хвороб органів дихання та туберкульозу. 
З 2006 року опубліковано 7 наукових статей, 1 навчальний посібник та 17 методичних навчальних розробок до практичних занять і самостійної  позааудиторної роботи студентів.   
 
     Основні публікації
     Навчальний посібник
     Миколишин Л.І. Методика дослідження органів і систем та годування здорових дітей. Львів, 2007.- 190 с.
     Наукові праці
Миколишин Л.І. Викладання пропедевтики дитячих хвороб та його вдосконалення // Вісник вищої медичної освіти .- 2007.- № 1.- С.19-22.
Миколишин Л.І. Антибіотикотерапія пневмоній у дітей // Актуальні проблеми медицини, фармації та біології .- 2008.- № 4.- С.25-33.
Данилишин Н.І. Лямбліоз (гіардіоз) - актуальна протозойна інвазія дітей // Алергія в дитини .- 2010.- № 1 (8).- С.33-34. 
Миколишин Л.І. Туберкульоз мозкових оболонок і центральної нервової системи у дітей // Актуальні проблеми медицини, фармації та біології .- 20010.- № 5.- С.25-35.
Сидурко М.М. Методичний посібник з дисципліни «Дитяча хірургія» за змістовим модулем 9 «Вади розвитку у дітей» в 2-х частинах Львів. 2014-213 ст.
Гладун М. М., Мостовий А. А. Медикаментозна терапія як альтернатива хірургічного лікування аденоми передміхурової залози. Актуальні проблеми медицини, фармації та біології. № 7 2014 с 31-41.
Данилишин Н. І., Мавко М. В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Педіатрія» для студентів V курсу медичного факультету. Модуль №3. «Хвороби ендокринної системи у дітей». Львів 2014-115 ст.
Сидурко М. М. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Педіатрія» для студентів ІV курсу медичного факультету. Модуль 1. Найбільш поширені соматичні захворювання у дітей. Львів 2014-115 ст.
Сидурко М. М. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Педіатрія» для студентів V курсу медичного факультету. Модуль 2. Неонаталогія. Львів 2014-49 ст.
Сидурко М. М. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Педіатрія» для студентів V курсу медичного факультету. Модуль 3. Хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей. Львів 2014-47 ст.
Галун М. М., Кущ О.О., Косован Н.Є. Методичні вказівки до практичних занять дисципліни «Урологія» для студентів V курсу медичного факультету. Львів 2014-85 ст.
Галун М. М., Кущ О.О., Косован Н.Є. Методичні вказівки до практичних занять з «Актуальних питань нефрології» для студентів VІ курсу медичного факультету. Львів 2014-35 ст.

Виховна  робота

Важливим завданням кафедри є навчити студентів високогуманному ставленню до хворої дитини і батьків, переконати студентів, що авторитет лікаря складається як з теоретичних знань і практичної майстерності, так і з моральних якостей. Не менш важливим є навчити студентів поважати старших, гуманних відносин між медичними працівниками, професійних відносин між колегами в медичних відділеннях і, особливо,  зуміти вчасно прийти на допомогу у критичних ситуаціях.

Положення про кафедру педіатрії ТзОВ" Львівський медичний інститут"(завантажити).

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами