Львівський медичний інститут - медична освіта, гідне майбутнє, успішна кар'єра!

Timer Agency Template

Кафедра організації та економіки фармації

Завідувач кафедри

Євстратьєв Євген Євгенович,  кандидат фармацевтичних наук,  доцент – автор більш ніж 60 наукових та навчально-методичних праць, з яких – 5 патентів, авторське свідоцтво, підручник, навчальний посібник.

Кафедра створена у 2009 році. 

Професорсько-викладацький склад кафедри:
Teaching staff of the department:

4 кандидати наук
4 Doctors of Sciences
3 доценти
3 Associate Professors
1 асистент
1 Assistant

Євстратьєв Євген Євгенович – завідувач кафедри, кандидат фармацевтичних наук, доцент
Yevhen Yevstratiev – the head of the department, Doctor of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor

Гасюк Ганна Дмитрівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент
Hanna Hasiuk - Doctor of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor

Голейко Дарія Михайлівна – кандидат фармацевтичних наук
Dariia Holeiko – Doctor of Pharmaceutical Sciences

Ільїна Надія Василівна
Nadiia Iliina

Левицька Ольга Романівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент
Olha Levytska - Doctor of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor

Навчально-методична робота

На кафедрі проходять проходять підготовку з практично-орієнтованих дисциплін студенти 3-5 курсів інституту спеціальності    7.110201 – Фармація, очної та заочної форми навчання.
Кафедра здійснює викладання наступних навчальних дисциплін: 
Організація та економіка фармації (3 курс фармацевтичного факультету)
Менеджмент та маркетинг у фармації (4 курс фармацевтичного факультету)
Фармацевтичне законодавство (5 курс фармацевтичного факультету)
Етика та деонтологія у фармації (5 курс фармацевтичного факультету)
Аптечна технологія лікарських засобів (3 курс фармацевтичного факультету)
Промислова технологія лікарських засобів (4 курс фармацевтичного факультету)
Біофармація (5 курс фармацевтичного факультету)
Належна фармацевтична практика (5 курс фармацевтичного факультету)
Технологія лікарських косметичних засобів (5 курс фармацевтичного факультету)

Пріоритетними завданнями кафедри у цій ділянці є підвищення якості навчального процесу, забезпечення його навчально-методичними комплексами відповідно до Болонського процесу. Лабораторні заняття та лекції забезпечені відповідними навчально-методичними матеріалами – методичними вказівками та рекомендаціями, інструкціями, таблицями, схемами, алгоритмами.    

Наукова робота:

Основні напрямки наукових досліджень:

 • оптимізація роботи аптек з різними формами власності в умовах надзвичайних ситуацій
 • організація екстемпорального виготовлення лікарських засобів у військово-польових умовах
 • законодавство з питань фармації та охорони здоров’я.

З 2009 року співробітники кафедри видали понад 100 наукових та навчально-методичних публікацій, в тому числі один підручник з грифом МОЗ України, один навчально-методичний посібник.
Колектив кафедри бере активну участь у науковій роботі інституту, у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. 
Основні публікації
Підручники та посібники:

 • Менеджмент у фармації // О.Є.Кузьмін, Б.П.Громовик, Г.Д.Гасюк, О.Р.Левицька, О.Г.Мельник. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 432 с.
 • Климишина С.О., Циснецька А.В., Рачкевич Л.В. Фармацевтична косметологія. – Тернопіль: Воля, 2009. – 368 с.

Наукові праці:

 • Євстратьєв Є.Є., Олійник П. В. Роль регіональної системи підтримки прийняття рішень в організації забезпечення населення інфузійними розчинами в умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуаці // Актуальні проблемі медицини, фармації та біології. Науково практичний журнал.- Львів, 2010. - С. 44- 48
 • Євстратьєв Є.Є., Олійник П. В., Матлашевський С. Л. Значення інфузійної терапії в умовах ліквідації наслідків  надзвичайних ситуацій // Вісник Вищої медичної освіти. – Львів, 2010. - С. 43-48
 • Євстратьєв Є. Є., Калинюк Т. Г., Олійник С. П.  Аналіз організаційної структури системи фармацевтичного обслуговування в умовах надзвичайних ситуацій  //  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю  „Екстренна медична допомога. Європейські стандарти – 2010». Київ, 2011. - 56с.
 • Евстратьев Е. Е.., Калынюк Т. Г., Олийник С. П. Моделирование потребности в  антибактериальных лекарственных средствах на период ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций // Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы эпидемиологии на современном этапе» - Москва, Издательство Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, 2011. - стр. 179-181.
 • Левицька О.Р., Гасюк Г.Д., Любімська І.В. Дослідження місцевого ринку лікарських засобів для лікування хронічного обструктивного бронхіту // Фармацевтичний часопис. – 2009. – №1. С.24-28.
 • Левицька О.Р., Гасюк Г.Д., Любімська І.В. Дослідження конкурентоспроможності лікарських засобів для лікування хронічного обструктивного бронхіту // Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. – 2009. - № 1-2 (2-3). – С. 155-161.
 • Луценко Ю.О., Гасюк Г.Д., Дармограй Р.Є. Маркетингове та фармацевтичне дослідження ринку лікарських засобів України на основі плюща звичайного // Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. – 2009. - № 1-2 (2-3). – С. 170-175.
 • Гром М. Соціально-психологічні мотивації провізорів при відпуску лікарських засобів / М.Гром, О.Фітак / Матеріали ХV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених 27-29 квітня м. Тернопіль. – Тернопіль, 2011. – С. 331.
 • Гром Я. Аналіз динаміки асортименту дерматологічних протигрибкових препаратів / Я.Гром, Н. Бублик / Матеріали ХV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених 27-29 квітня м. Тернопіль. – Тернопіль, 2011. – С. 331.
 • Herbolka-Khanyk N.L.Hasyuk H.D., Levytska O.R., Hromovyk B.P.  Instructions for tutorials іn pharmaceutical management / N.L. Herbolka-Khanyk. – Lviv, 2011. – 73 p.
 • Євстратьєв Є.Є. Нормативно-правове обґрунтування  необхідності Євстратьєв Є.Є. Нормативно-правове обґрунтування  необхідності екстемпорального виготовлення лікарських засобів в умовах надзвичайних ситуацій / Є.Є. Євстратьєв // Актуальні досягнення медичних наукових досліджень в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: матер. міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 2012. – Київ, 2013. –  С. 82-86.
 • Євстратьєв Є.Є. Одноразовий шприц для введення ін’єкційних розчинів в умовах надзвичайних ситуацій  /Є.Є. Євстратьєв // Практична медицина. – 2013. – №1.(том ХІХ) – С. 232-234. 
 • Євстратьєв Є.Є. Прогноз кадрового забезпечення виробничих аптечних закладів на період надзвичайних ситуацій /Є.Є. Євстратьєв // Фармацевтичний часопис. – 2013. – №1. – С. 164-166. 
 • Євстратьєв Є.Є. Системний підхід, як метологічна основа досліджень з організації забезпечення населення лікарськими засобами в умовах надзвичайних ситуацій /Є.Є. Євстратьєв, К.Ю. Бондарчук, С.П.Олійник // Актуальні проблемі медицини, фармації та біології. Науково практичний журнал. – 2012. – № 6. – С. 58-64.
 • Методичні рекомендації «Організація роботи аптек в умовах надзвичайних ситуацій»/ Т.Г. Калинюк, П.В.Олійник., Б.П.Громовик, Є.Є.Євстратьєв – Львів,  2013. – 20 с. 
 • Методичні рекомендації «Санітарно-протиепідемічний режим аптечних закладів в умовах надзвичайних ситуацій»/ Т.Г. Калинюк, Є.Є.Євстратьєв, С.П.Олійник – Київ, 2013. – 20 с.

Виховна  робота

Кафедра проводить виховну роботу та національно-патріотичне виховання, а також бере участь у загальноінститутських заходах.

Положення про кафедру організації економіки фармації, технології ліків та біофармації ТзОВ "Львівський медичний інститут"(завантажити).

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами