Львівський медичний інститут - медична освіта, гідне майбутнє, успішна кар'єра!

Студентське право

Студенти мають право:

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на:

 • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 • трудову діяльність у позанавчальний час;
 • додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
 • користуватися навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою вищого навчального закладу;
 • брати участь у науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
 • учать в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
 • участь у об’єднанні громадян;
 • участь у формуванні індивідуального навчального плану;
 • моральне або матеріальне заохочення за успіхи та активну учать у науково-дослідній роботі та громадській роботі;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психологічного насильства;
 • безкоштовне користування бібліотекою, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів вищого навчального закладу;
 • канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів

2. Студенти,які навчаються за денною (очною) формою навчання,мають право на пільговий проїзд у транспорті.
Студенти вищих навчальних закладів мають право на отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства.

ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА:

Крім обов’язків, передбачених статтею 54 Закону України «Про освіту», студенти зобов’язані:

 • додержуватися законів статуту та правил внутрішнього розпорядку ЛМІ;
 • виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану, відвідувати заняття;
 • виконувати у встановлені терміні усі види завдань, що передбачені навчальними планами і програмами;
 • дбати про підвищення авторитету інституту, гідно нести звання студента, поважати людську гідність викладачів та всіх членів трудового колективу;
 • дотримуватися вимог угоди між адміністрацією інституту та студентом ЛМІ;
 • постійно прагнути до морально-культурного і фізичного вдосконалення;
 • дбайливо користуватися аудиторним обладнанням,приладами, меблями, обчислювальною та комп’ютерною технікою, іншим майном, яке належить інституту.

 

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами