Львівський медичний інститут - медична освіта, гідне майбутнє, успішна кар'єра!

Timer Agency Template

Кафедра хірургічної стоматології

Завідувач кафедри

Ломницький Ігор Ярославович, доктор медичних наук, професор – автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, 4-х державних патентів, 5-ти навчальних посібників, наукової монографії. Кафедра створена у 2010 році.

Професорсько-викладацький склад кафедри:

• 1 доктор медичних наук
• 1 професор
• 4 кандидати медичних наук
• 4 доценти
• 1 асистент

Ломницький Ігор Ярославович – завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор
Винарчук-Патерега Віра Василівна – кандидат медичних наук, доцент
Мельничук Юрій Миколайович - асистент
Мокрик Олег Ярославович – кандидат медичних наук, доцент
Погранична Христина Романівна – кандидат медичних наук, доцент
Федорів Ольга Тимофіївна – кандидат медичних наук, доцент
Навчально-методична робота:

На кафедрі студенти ІІІ-V курсів стоматологічного факультету проходять підготовку з дисципліни хірургічна стоматологія, відповідно до кваліфікаційної характеристики лікаря-стоматолога, спеціальність 7.110106 – стоматологія. Навчальні бази кафедри: хірургічне відділення стоматологічного медичного центру ЛНМУ імені Данила Галицького, відділення щелепно-лицевої хірургії ЛОКЛ.

Наукова робота: Основні напрямки наукових досліджень:

• удосконалення лікування набутих ушкоджень і дефектів тканин щелепно-лицевої ділянки;
• оптимізація консолідації переломів нижньої щелепи із застосуванням аутологічного кісткового мозку;
• імунологічні аспекти при переломах щелеп;
• клініка, діагностика та лікування остеомієлітів щелеп;
• удосконалення хірургічних методів лікування щелепових кісток;
• сучасна діагностика та медикаментозне лікування флегмон щелепно-лицевої ділянки.       

Основні публікації:

Монографія:

Ломницький І.Я. Заміщення дефектів щелеп демінералізованими алотрансплантатами із заданими властивостями.- Львів : Галдент,1999.

Винаходи:

• Ломницький І.Я. Склад для активації остеогенезу. Пат.України 9034, 30.09.96.
• Мокрик О.Я. Спосіб кістектомії з пластичним закриттям норицевого ходу. Пат.України 64011, 25.10.11.
• Погранична Х.Р. Роторозширювач для проведення остеосинтезу суглобового відростка нижньої щелепи внутрішньоротовим способом під ендоскопічним контролем. Пат. України 62375, 25.08.2011.
• Мокрик О.Я. Спосіб визначення післятравматичних контрактур жувальних м'язів. Пат. України 91779, 10.07.2014.
• Мокрик О.Я. Апарат для активно-пасивної механотерапії щелеп. Пат. України 92750, 26.08.2014

Навчальні посібники:

1. Ломницький І.Я. Основи хірургічної стоматології.-  Львів : Галдент, 2008.
2. Ломницький І.Я. Нетлюх А.В., Мокрик О.Я.  Алгоритми практичних навичок з хірургічної стоматології .- Львів : Галдент, 2011.
3. Стоматологія: підручник. Кн.2 / за ред.проф.М.М.Рожка, колектив авторів (І.Я.Ломницький ).-К., «Медицина», 2013. - 992 с.
4. Невідкладна допомога в практиці хірургічної стоматології (методичні вказівки) / Упорядн.: Варес Я.Е., Підгірний Я.М., Готь І.М., Винарчук-Патерега В.В., Мокрик О.Я. та ін.- Львів, 2014.- 34 с.

Зарубіжні публікації:

1. Пограничная К. Р. Биомеханический анализ остеосинтеза в области мыщелкового отростка нижней челюсти / Х. Р. Погранична, Р. З. Огоновський, И. И. Дияк // – Современный научный вестник (Россия). – 2013. - №30. – С.92-101.
2. Pogranychna Ch. Biomecanical Analisis of the Intraoral Mandibular Condyle Osteosyntesis // Polish J. of Environmental Studies. – 2014. – Vol. 23, N5A. – P. 85-87.
3. Pogranychna Ch. Computer Modeling assistance in Planning of Endoscopical Osteosynthesis of the Mandibular Condyle / Ch.Pogranychna, R. Ogonovsky// RECOOP 5th Trinet Meeting, Wroclaw on October 17-19, 2014. – P. 58.
4. Melnyczuk Yu. Celowosc skanowania ultrasonograficznego do badania skutecznosci skojarzonej metody profilaktyki formovania blizn patologicznych // IX Konferencija naukowo-szkoleniowa. - “Srodowisko a stan zdrowia jamy ustnej”. - 22-23 kwietnia 2015r.- P.9.
5. Mokryk O.J. The analyses of typical approaches of pain syndrome treatment in  surgical dental patients in conditions of hospital and perspectives ot their further improvement // Intermedical Journal. – 2014. - № II-III (Vol. 2). - P. 11-17.

Лікувально-консультативна робота:

Співробітники кафедри здійснюють лікувально-консультативну роботу на закріплених навчальних базах у присутності студентів.

Виховна  робота

Колектив кафедри проводить виховну роботу відповідно до планів своєї роботи та бере участь у загальноінститутських заходах.

Положення про кафедру хірургічної стоматології ТзОВ "Львівський медичний інститут"(завантажити).

З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами