Львівський медичний інститут - медична освіта, гідне майбутнє, успішна кар'єра!

Timer Agency Template

Кафедра хірургії №2

Завідувач кафедри

Кафедра створена у 2006 році. З початку заснування до 2015 року її очолював Кущ О.О.
доцент, кандидат медичних наук, хірург вищої категорії, педагог вищої категорії, автор близько 160 наукових праць.
The department was established in 2006. From the beginning of its foundation until 2015 it was headed by Kushch O.O.
associate professor, candidate of medical sciences, surgeon of the highest category, teacher of the highest category, author of about 160 scientific works.

З 2015 року кафедрою завідує Ковалишин Орися Анатоліївна, кандидат медичних наук, доцент. Автор понад 40 наукових та навчально – методичних праць, 2 книг. Лікар акушер-гінеколог 1 категорії.
Since 2015 the head of the department has been Orysia Kovalyshyn, Doctor of Medical Sciences
(Ph.D),  Associate Professor, an author of more than 40 scientific and educational works, 2 books. An obstetrics and gynecology doctor of first category.

Професорсько-викладацький склад кафедри:
Teaching staff of the department:

3 доценти
3 Associate Professors
4 кандидати медичних наук
4 Doctors of Medical Sciences
4 асистенти
4 assistants

Ковалишин Орися Анатоліївна – завідувач кафедри, кандидат медичних наук, доцент
Orysia Kovalyshyn – the head of the department, Doctor of Medical Sciences (Ph.D),  Associate Professor,

Гарбарчук Зоряна Ігорівна - асистент
Zoriana Garbarchuk

Косован Надія Євстахіївна - асистент
Nadiia Kosovan – assistant

Півень Олег Іванович - асистент
Oleg Piven - – assistant

Рацин Іван Михайлович – кандидат медичних наук
Ivan Ratzyn - Doctor of Medical Sciences (Ph.D)

Цимар Андрій Васильович – кандидат медичних наук, доцент
Tsymar Andrii - Doctor of Medical Sciences (Ph.D),  Associate Professor,

Циснецький В’ячеслав Васильович – кандидат медичних наук, доцент
Tsysnetskyi  Viacheslav -  Doctor of Medical Sciences (Ph.D),  Associate Professor,

Чуловський Ярослав Богданович  - асистент.
Chulovskyi  Yaroslav - assistant

На кафедрі проводиться методична робота. Видано більш як 160 методичних вказівок, створено більше ніж 300 ситуаційних задач та понад 400 тестових завдань для контролю знань студентів.

Клінічні бази

Комунальна міська дитяча клінічна лікарня м.Львова;
Міський комунальний клінічний пологовий будинок №1;
ТзОВ “Медичний центр”
Львівська обласна клінічна лікарня
Комунальна 8-а міська клінічна лікарня
Львівський обласний державний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр;
Комунальна 3-я міська клінічна лікарня;
КЗ ЛОР «Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих ім. Юрія Липи»
Медичний заклад “ДВ»; Клініка репродукції людини "Альтернатива"
Наукова робота

Основні напрямки наукових досліджень:

● невідкладна хірургія гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини
● гнійна хірургія
● питання експериментальної та клінічної трансплантології
● діагностичне та прогностичне значення дослідження вмісту черевної порожнини при травмі живота
стартова антимікробна терапія сепсису
● історія медицини та нобелістика

Протягом останніх років співробітниками опубліковано більше 600 наукових праць, 18 книг та брошур. Деякі з них:

Хірургія підручник /Б.П.Лисенко, В.Д.Шейко, С.Д.Хіміч І.Д.Герич, О.О.Кущ, А.В.Мельников та ін.: за ред. професорів Б.П.Лисенка, В.Д.Шейко, С.Д.Хіміча. – К.: «Медицина», 2010. – 712 с.
Флегмони шиї., Львів, 2008, 248 ст. Мельников А.В., Мельников В.А, Федоренко С.Т.
Невідкладна хірургічна допомога в акушерстві та гінекології. Львів. “Світ”, 1992, 120 ст. Маркін Л.Б., Спіженко Ю.П., Венцьковський Б.М., Кущ О.О., Рачкевич С.Л. 
Лауреати Нобелівської премії з фізіології та медицини. Довідник. Львів. “Галицька видавнича спілка”, 2000, 48 ст. Кущ О.О., Герич І.Д.
Нобелевские лауреаты по физиологии и медицине (справочник). Москва. 2001, 44 ст. И.Д.Герич, О.О.Кущ.
Лауреати Нобелівської премії з літератури. Львів. “Стрім”, 2001, 44 ст.
Антибіотикопрофілактика в хірургії. Довідник. Львів. “Галицька видавнича спілка”, 2001, 256 ст. Герич І.Д, Ващук Вс.В., Стояновський І.В., Кущ О.О.
Лауреати Нобелівської премії з хімії. Довідник. Львів.“Фампа”. 2003, 48 ст. Кущ О.О., Кущ І.О. Мороз А.С.
Лауреати Нобелівської премії з фізіології і медицини. Біографічні нариси. “Видавництво Закарпаття”. 2003, 420 с. Ужгород. ВАТ Кімакович В.Й, Герич І.Д., Кущ О.О.
Іванюшко В., Канюк І. Анестезія та інтенсивна терапія: Навч. посіб. для лікарів-інтернів за фахом «Анестезіологія». – Львів: Каменяр. 2005, - 285 с.
Лапароскопічне видалення посттравматичної кисти селезінки. Матеріали десятої загальноінститутської наук.-практ. конф. 24 квітня 2014 р. Програма, тези доповідей. Кущ О.О., Книш І.І. Львів, 2014, 10 – 11 с. 
Слово на захист честі та гідності лікаря І.Д.Герича. Феномен людини. Здоровий спосіб життя: ЗНП. Випуск 30 (96). /За ред. доц. Юрія Панишка/. Кущ О.О. Львів, 2014, 73 - 74 с.
Ургентна абдомінальна хірургія (змістовний модуль 1). Навчально – методичний посібник. Федоренко В.П., Кулик Л.В., Кущ О.О., Косован Н.Є., Мота Ю.С. – Львів. 2015, 126 ст.

Рекомендована література

Нейрохирургия:/ Под.ред. В.И.Цымбалюка.- К.,2008.
ХІРУРГІЯ:/ За ред. П.Г. Кондратенка.- К.,2009.
Хірургія дитячого віку./ За ред. В.І. Сушка, Д.Ю. Кравчені.- К., 2009.
Хірургія./ За ред. П.Г. Кондратенка.- К., 2009.
Хірургія./ За ред. Б.П. Лисенка.- К., 2010.
Оперативна хірургія та топографічна анатомія.: За ред.М.П. Ковальського.- К.,2010.
Анестезіологія та інтенсивна терапія: За ред. Ф.С. Глумчера.-К., 2010.
Акушерство і гінекологія : У 2 кн.- Кн.1: АКУШЕРСТВО / За ред. В.І. Грищенка, М.О. Щербини.- К.,2011.
Акушерство і гінекологія : У 2 кн.-Кн.2: ГІНЕКОЛОГІЯ / За ред. В.І. Грищенка, М.О. Щербини.- К.,2011.
Оториноларингологія : За ред. Д.І. Заболотний., Ю.В. Мітін.- К.,2011.
Офтальмологія : / За ред.Г.Д. Жабоєдова.,Р.Л. Скрипник.К.,2011.
Перша долікарська допомога./ За ред. В.П. Андрющенко, Ю.Ф. Кушта, Д.В. Андрющенко. – Л.,2011.
Урологія ./ За ред. О.В. Люлько., О.Ф. Возіанов. – К., 2011.
Акушерство. / За ред. Б.М. Венцківського, Г.К. Степанківської, М.Є. Яроцького.- К.,2012.
Акушерство і гінекологія : У 2 кн.-Кн.2: ГІНЕКОЛОГІЯ / За ред. В.І. Грищенка, М.О. Щербини.- К.,2011.
Акушерство та гінекологія: У 4 т.- Т.1: АКУШЕРСТВО: / За ред. В.М. Запорожана.- К., 2013.
Акушерство та гінекологія: У 4 т.- Т.2: НЕОНАТОЛОГІЯ: / За ред. В.М. Запорожана.- К., 2013.
Офтальмологія : Практикум.: / За ред. Г.Д. Жабоєдов., В.В. Кірєєв.- К.,2013.
Травматологія та ортопедія. За ред. Г.Г. Голка., О.А. Бурянов. 2014.
Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка :За ред.Н.І. Касевич, В.І. Литвиненка.- К.,2014.
Акушерство та гінекологія : У 4 т.- Т.3: НЕОПЕРАТИВНА ГІНЕКОЛОГІЯ : / За ред. В.М. Запорожана.- К.,2014.
Акушерство та гінекологія : У 4 т.- Т.4: ОПЕРАТИВНА ГІНЕКОЛОГІЯ: / За ред. В.М. Запорожана.- К.,2014.

Виховна робота

Виховна робота проводиться переважно в ході практичних занять і лекцій, коли викладачі власним прикладом, а також на прикладі своїх вчителів та колег, показують та доводять пріоритет вітчизняних лікарів та науковців у вивченні різних галузей медицини.

Положення про кафедру хірургії ТзОВ "Львівський медичний інститут"(завантажити).З будь-яких питань ви можете звертатись до нас.

Зв'язатись з нами